Platební podmínky


M?žete platit p?edem, debetní ?i kreditní kartou, na dobírku, na fakturu nebo prost?ednictvím PayPal

P?i platb? p?edem Vám své bankovní údaje sd?líme v p?íslušném potvrzení objednávky, a zboží pak dodáme po p?íchodu Vaší platby.

Kreditní karta
?ástka bude z Vaší kreditní karty odepsána v tom okamžiku, kdy Vám zboží odešleme.

Debetní karta
?ástka bude z Vašeho konta odepsána v tom okamžiku, kdy Vám zboží odešleme


Bankové spojenie:
ADRIAN LISSY
Bank: Deutsche Bank
IBAN: DE29430700240210638300
BIC/SWIFT-Code: DEUTDEDB430
Použijte prosím postup SEPA! Please use the SEPA procedure!