Prohlášení o ochraně osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je LIDAR Sp. z o.o.

Pisastowska 7

46-380 Dobrodzień

Poland

Tel: +48 343435773, E-Mail: lidarbarres@gmail.com. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu2.1 Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. ?serverové logy?). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:
 • naše navštívená webová stránka

 • datum a čas v okamžiku přístupu

 • objem odeslaných dat v bytech

 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali

 • použitý prohlížeč

 • použitý operační systém

 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.2.2 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků ?https://? a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.3) Soubory cookiesAbychom zajistili atraktivitu naší webové stránky při návštěvě uživatelů a umožnili používání určitých funkcí, používáme cookies, tedy malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookies se po zavření prohlížeče částečně automaticky opět odstraní (tzv. ?cookies relace?), částečně zůstávají ve vašem koncovém zařízení déle a umožňují ukládání nastavení stránek (tzv. ?trvalé cookies?). V druhém případě můžete dobu ukládání zjistit z přehledu o nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči.Pokud dochází na základě jednotlivých, námi používaných souborů cookies také ke zpracování osobních údajů, provádí se toto zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely realizace smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě poskytnutého souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webové stránky a docílení návštěvy stránky, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní.Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o vytváření souborů cookies a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí nebo mohli přijetí souborů cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit.Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookies nepřijmete, může být funkčnost naší webové stránky omezena.4) Navázání kontaktuPokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci.Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.5) Funkce komentářůV rámci funkce komentářů se na tomto webu ukládají a zveřejňují následující údaje: text komentáře, čas jeho vytvoření a jméno či přezdívka zvolené autorem komentáře. Kromě toho se do protokolu ukládá také Vaše IP adresa. IP adresa se ukládá z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů svým komentářem porušuje práva třetích osob nebo do něj zadává protiprávní obsah. Vaši e-mailovou adresu potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat, když třetí osoba označí Vámi zveřejněný obsah za protiprávní. Právním základem pro uchovávání dat jsou čl. 6 odst. 1 písm. b) a písm. f) GDPR. Vyhrazujeme si právo mazat komentáře, které třetí osoba označila za protiprávní.6) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvyPodle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.7) Zpracování dat při vyřizování objednávek7.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.7.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

.7.3 Předávání osobních údajů přepravním společnostem- DPDPro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, NěmeckoPřed doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

- FedExPro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: FedEx Express GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach, NěmeckoPřed doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

- GLSPro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 ? 7, 36286 Neuenstein, NěmeckoPřed doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.8) Online marketingAWIN Performance Advertising NetzwerkÚčastníme se partnerského programu následujícího poskytovatele: AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, NěmeckoV této souvislosti jsme na našem webu umístili odkazy, které směřují k nabídkám na webech poskytovatele nebo třetích stran (?partnerské strany?).K měření úspěšnosti partnerského odkazu, vyhodnocení objednávek vzniklých prostřednictvím takového odkazu a odpovídajícímu vyúčtování provizních plateb využívá poskytovatel soubory cookie a/nebo srovnatelné technologie, které jsou zásadně umístěny na partnerských stránkách, a proto za ně dle právní úpravy ochrany osobních údajů nezodpovídáme. Přitom poskytovatel pravidelně zpracovává také IP adresu a případně další informace o koncových zařízeních.Veškerá výše popsaná zpracování, zejména vyčítání nebo ukládání informací na vámi použitém koncovém zařízení, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj dříve udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že na partnerských stránkách využijete možností správy souhlasu v souborech cookie.9) Využívání sociálních médiíGoogle Analytics 4Tento web využívá Google Analytics 4, což je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen ?Google?), která umožňuje analyzovat chování uživatelů na webu.Při používání služby Google Analytics 4 se standardně používají tzv. ?cookies?. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho chování na webu. Prostřednictvím souborů cookies získané informace o vašem chování na tomto webu (včetně IP adresy, která byla předána vaším koncovým zařízením a která byla zkrácena o poslední číslice, podrobnosti viz níže) se zpravidla přenášejí na server společnosti Google, tam se ukládají a zpracovávají. Přitom může dojít k přenosu informací na servery společnosti Google LLC se sídlem v USA a tam může docházet k dalším zpracováním informací.Při používání služby Google Analytics 4 se IP adresa předaná vaším koncovým zařízení při použití webu standardně a automaticky shromažďuje a zpracovává stále v anonymizované podobě, takže je vyloučeno, aby shromažďované informace mohly být vztahovány přímo ke konkrétní osobě. Tato automatická anonymizace se provádí tak, že IP adresu předanou vaším koncovým zařízením společnost Google zkrátí o několik posledních míst, a to buď na území členských států Evropské unie (EU) nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Z našeho pověření společnost Google používá tyto i jiné informace k analýze vašeho chování na webu, k sestavování zpráv (reportů) o vašich aktivitách na webu či vašem uživatelském chování a proto, aby nám poskytla další služby související s vaším používáním webu a internetu. IP adresa, kterou vaše koncové zařízení předalo v rámci služby Google Analytics 4 a která byla zkrácena, nebude sdružována s dalšími daty společnosti Google. Data shromážděná při používání služby Google Analytics 4 se uchovávají po dobu 2 měsíců a poté se vymažou.Služba Google Analytics 4 prostřednictvím speciální funkce ?demografické údaje a zájmy? navíc umožňuje vytvářet statistiky vypovídající o údajích jako věk, pohlaví a zájmy uživatelů stránek, a to vyhodnocením reklamy přizpůsobené zájmům uživatele a zahrnutím informací shromážděných třetími poskytovateli. To umožňuje určit a rozlišit okruhy uživatelů webu za účelem marketingových opatření optimalizovaných pro cílové skupiny. Data shromažďovaná prostřednictvím funkce ?demografické údaje a zájmy? však nemohou být přiřazena k žádné konkrétní osobě, tedy ani k vám osobně. Tato data shromažďovaná prostřednictvím funkce ?demografické údaje a zájmy? se uchovávají po dobu dvou měsíců a poté se vymažou.Všechna výše popsaná zpracování, zejména nastavení souborů cookies služby Google Analytics pro uchovávání a načítání informací na koncovém zařízení použitém pro návštěvu webu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Bez vašeho souhlasu se služba Google Analytics 4 při vašich návštěvách stránky nepoužívá. Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, deaktivujte tuto službu v nástroji ?Cookie Consent Tool?, který je na webu dostupný.

Na těchto webových stránkách lze také používat službu "Google Signals" jako rozšíření služby Google Analytics. Pomocí služby Google Signals lze vytvářet přehledy napříč zařízeními společnosti Google (tzv. "cross-device tracking"). Pokud jste v nastavení svého účtu Google aktivovali "personalizované reklamy" a propojili jste svá zařízení s připojením k internetu se svým účtem Google, může společnost Google analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními a na základě toho vytvářet databázové modely, pokud jste udělili souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (viz výše). V úvahu se berou přihlášení a typy zařízení všech návštěvníků stránek, kteří byli přihlášeni k účtu Google a provedli konverzi. Údaje mimo jiné ukazují, na jakém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na jakém zařízení proběhla související konverze. Pokud se používá služba Google Signals, nedostáváme od společnosti Google žádné osobní údaje, ale pouze statistiky sestavené na základě služby Google Signals. V nastavení svého účtu Google máte možnost deaktivovat funkci "personalizované reklamy", a tím vypnout analýzu napříč zařízeními. Chcete-li tak učinit, postupujte podle pokynů na této stránce: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cz

Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=czJako rozšíření služby Google Analytics lze na této webové stránce používat také funkci "UserIDs". Přiřazením jednotlivých UserID můžeme nechat společnost Google vytvářet přehledy napříč zařízeními (tzv. "cross-device tracking"). To znamená, že vaše uživatelské chování může být analyzováno také napříč zařízeními, pokud jste udělili odpovídající souhlas s používáním služby Google Analytics v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, pokud jste si registrací na těchto webových stránkách zřídili osobní účet a jste přihlášeni ke svému osobnímu účtu na různých koncových zařízeních pomocí příslušných přihlašovacích údajů. Takto shromážděné údaje mimo jiné ukazují, na kterém koncovém zařízení jste poprvé klikli na reklamu a na kterém koncovém zařízení došlo k příslušné konverzi.Se společností Google jsme pro naše použití služby Google Analytics 4 uzavřeli tzv. smlouvu o zpracování dat, která společnosti Google ukládá povinnost chránit údaje uživatelů našich stránek a nepředávat je dále, třetím stranám.V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.Další právní pokyny ke službě Google Analytics 4 najdete na adresách https://policies.google.com/privacy a https://policies.google.com/technologies/partner-sites10) Funkcionality stránek10.1 YouTubeTento web při zobrazování a přehrávání videí používá pluginy následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, IrskoTakto mohou být data předána společnosti: Google LLC., USAJestliže v naší internetové prezentaci otevřete stránku obsahující takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se tento plugin načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace, včetně vaší IP adresy.Pokud se prostřednictvím pluginu začnou přehrávat začleněná videa, poskytovatel také ukládá soubory cookie, aby shromažďoval informace o uživatelském chování, sestavoval statistiky přehrávání a bránil proti zlomyslnému chování.Jste-li během návštěvy stránek přihlášeni uživatelským účtem u poskytovatele, kliknutím na video se vaše údaje přiřazují přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby se data k vašemu účtu přiřazovala, v okamžiku stisknutí tlačítka pro přehrávání nesmíte být přihlášeni ke svému účtu.Veškerá výše uvedená zpracování, zejména ukládání souborů cookie pro vyčítání informací na použitém koncovém zařízení, probíhají jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje ?Cookie Consent Tool? uvedeného na webové stránce.V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.10.2 Google Web FontsTato strana využívá k jednotnému znázornění druhů písma službu webových fontů následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, IrskoData se přenášejí také do: Google LLC, USAPři otevírání stránky načítá váš prohlížeč potřebné webové fonty z vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby se správně zobrazily texty i druhy písma a navazuje přímé spojení se servery poskytovatele. Přitom se poskytovateli předávají určité informace o prohlížeči, včetně vaší IP adresy.Zpracování osobních údajů během navazování spojení s poskytovatelem druhů písma se uskutečňuje jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje ?Cookie Consent Tool? uvedeného na webové stránce. Jestliže váš prohlížeč nepodporuje žádnou službu webových fontů, použije se běžné písmo vašeho počítače.V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.11) Práva subjektu údajů11.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:
 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;

 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;

 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;

 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;

 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;

 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;

 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;

 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.11.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASUJESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.12) Doba uchovávání osobních údajůDoba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.